Svenska Skidskyttets Historia

Redan i slutet av 1700-talet finns det skrivelser om att det tävlades med skidor och gevärsskjutning…